هنری پیشرو

هنر ی آوانگارد یا پیشرو که باعث به وجود آمدن گنجینه ای پیشرو در زمینه میراث اسلام  شیعی

View more

نگارخانه ای تاریخی

وجود نگارخانه ای که زبان میان ما و هنرمندان معاصر می باشد تا هنر خود که ادامه رد هنر گذشته است را در دل تاریخ جست و جو کنند

View more

سیصد سال

با تاریخی  سیصد ساله مملو از اتفاقات و وجود یک هنر و آن هنر ناب ایران در قالب یک خانه سلطنتی

View more

زیبایی

طراحی داخلی گنجینه با وجود پیشرفت در زمینه معماری اسلامی با فرمی گرافیکی در قالب یک دایرة المعارف که برای جوامع حرف برای گفتن داشته باشد

View more

رستاخیز

رستاخیز گنجینه میراث اسلامی با وجود سه هنر ناب اسلامی که دنیا در حسرت قطره ای از این هنر در دل تاریخ خود می باشد تا بتواند آنرا در اختیار بگیرد که خود دلیل تفاوت ما می باشد

View more

هدیه

وجود ایده ای که می توان گفت هدیه زمینیان به خداست تا  ایجاد ارتباط تنگاتنگ بازدید کننده با گنجینه

View more

حال آنچه میراث باقی مانده از مشیر الدوله انصاری وزیر ظل السلطان باعث تفاوت

این فضا با بقیه ابنیه می شود

حوض

حوض

حوضی که نماد باغ سازی ایرانی است
باغچه ها

باغچه ها

شکاندن فرم حیاط قدیمی با باغچه و نیم هشتی در ایوان ها .
ارسی دو جداره

ارسی دو جداره

مشبک دوجداره که بسیار زیبا جاسازی شده است.
ارسی خاص

ارسی خاص

وجود مشبک با نقاشی رو شیشه که هنر هاشانی بزرگ می باشد که تکرار آن شاید غیر ممکن و دور از ذهن باشد.
نقاشی فوق العاده خارجی

نقاشی فوق العاده خارجی

وجود نقاشی هایی از تزار روس تا ملکه انگلیس.
ایوان های بالا

ایوان های بالا

استفاده از سقف و ایجاد فضایی دلنشین .
بادگیر بزرگ

بادگیر بزرگ

شکستن فرم بادگیر و دادن کاربری اندرومی به آن .
خزینه

خزینه

وجود خزینه شخصی و همچنین لوله کشی در خانه.
تاریخی کهن

تاریخی کهن

تغیرات بسیار مهم در تاریخ گنجینه از حضور روس ها و انگلیس ها تا رستاخیز گنجینه
ارسی اصلی

ارسی اصلی

بزرگترین ارسی دنیا که نماد از قدرت زمانه خود است.
 • حوض

  حوض

  حوضی که نماد باغ سازی ایرانی است
 • باغچه ها

  باغچه ها

  شکاندن فرم حیاط قدیمی با باغچه و نیم هشتی در ایوان ها .
 • ارسی دو جداره

  ارسی دو جداره

  مشبک دوجداره که بسیار زیبا جاسازی شده است.
 • ارسی خاص

  ارسی خاص

  وجود مشبک با نقاشی رو شیشه که هنر هاشانی بزرگ می باشد که تکرار آن شاید غیر ممکن و دور از ذهن باشد.
 • نقاشی فوق العاده خارجی

  نقاشی فوق العاده خارجی

  وجود نقاشی هایی از تزار روس تا ملکه انگلیس.
 • ایوان های بالا

  ایوان های بالا

  استفاده از سقف و ایجاد فضایی دلنشین .
 • بادگیر بزرگ

  بادگیر بزرگ

  شکستن فرم بادگیر و دادن کاربری اندرومی به آن .
 • خزینه

  خزینه

  وجود خزینه شخصی و همچنین لوله کشی در خانه.
 • تاریخی کهن

  تاریخی کهن

  تغیرات بسیار مهم در تاریخ گنجینه از حضور روس ها و انگلیس ها تا رستاخیز گنجینه
 • ارسی اصلی

  ارسی اصلی

  بزرگترین ارسی دنیا که نماد از قدرت زمانه خود است.