از خانه مشیر الدوله وزیر ظل السلطان تا گنجینه میراث اسلامی.

از خانه ای که در مقابل هنر صفوی ایستاده است از بزرگترین ارسی تا فرم خاص حیاط.

 از خانه ای که هنری آوانگارد یا بیشتر را در دل خود جای داده ؛ازحوضی صلیبی تا شکستن فرم بادگیر و ترکیب با فضا.

از فضایی دلنشین شامل کتابخانه / نگارخانه تا تالار هایی که منعکس کننده هنر اسلامی است.

از فضایی که با ایده گرایی زیبا یعنی ایده ی پاکی تا ایده مسجد  طوری که گویا وارد محیطی مانند عبادتگاه آرام شده اید.

گنجینه میراث اسلامی موزه ایست که در سه قسمت خلاصه می شود : کتابخانه / نگارخانه / تالار ها

کتابخانه ای که زیر ساخت های مجموعه را در خود جای داده است.

نگار خانه که اساس ارتباط  گنجینه با بقیه هنرمندان است .

تالار ها که شامل سه هنر معماری/خط/آوا می شود که به شکلی گرافیکی و با آثاری با ارزش به نمایش در آمده است . و می تواند در مقابل دیگر موزه جلب توجه  کند زیرا فرم ها طراحی محیط  به نحوی است که برای تمام افراد و سنین سخن در خود جای داده است .

با مشاهده تصاویر می توانید تصاویر را با کشیدن تصویر جا به جا کنید

 • شاه نشین

 • نمای غربی

 • ارسی شاه نشین

 • حوض

 • فضاسازی

 • درخت چندین ساله

 • نمای شب

 • سرستون

 • آینه خانه

 • درون شاه نشین

 • ورودی حیاط

 • نمای شرقی

 • نمای غربی و جنوبی

 • مطبخ

حال آنچه میراث باقی مانده ی مشیر الدوله انصاری وزیر ظل السلطان را متفاوت با بقیه می سازد

حوض

حوض

حوضی که نماد باغ سازی ایرانی است
باغچه ها

باغچه ها

شکاندن فرم حیاط قدیمی با باغچه و نیم هشتی در ایوان ها .
ارسی دو جداره

ارسی دو جداره

مشبک دوجداره که بسیار زیبا جاسازی شده است.
ارسی خاص

ارسی خاص

وجود مشبک با نقاشی رو شیشه که هنر هاشانی بزرگ می باشد که تکرار آن شاید غیر ممکن و دور از ذهن باشد.
نقاشی فوق العاده خارجی

نقاشی فوق العاده خارجی

وجود نقاشی هایی از تزار روس تا ملکه انگلیس.
ایوان های بالا

ایوان های بالا

استفاده از سقف و ایجاد فضایی دلنشین .
بادگیر بزرگ

بادگیر بزرگ

شکستن فرم بادگیر و دادن کاربری اندرومی به آن .
خزینه

خزینه

وجود خزینه شخصی و همچنین لوله کشی در خانه.
تاریخی کهن

تاریخی کهن

تغیرات بسیار مهم در تاریخ گنجینه از حضور روس ها و انگلیس ها تا رستاخیز گنجینه
ارسی اصلی

ارسی اصلی

بزرگترین ارسی دنیا که نماد از قدرت زمانه خود است.
 • حوض

  حوض

  حوضی که نماد باغ سازی ایرانی است
 • باغچه ها

  باغچه ها

  شکاندن فرم حیاط قدیمی با باغچه و نیم هشتی در ایوان ها .
 • ارسی دو جداره

  ارسی دو جداره

  مشبک دوجداره که بسیار زیبا جاسازی شده است.
 • ارسی خاص

  ارسی خاص

  وجود مشبک با نقاشی رو شیشه که هنر هاشانی بزرگ می باشد که تکرار آن شاید غیر ممکن و دور از ذهن باشد.
 • نقاشی فوق العاده خارجی

  نقاشی فوق العاده خارجی

  وجود نقاشی هایی از تزار روس تا ملکه انگلیس.
 • ایوان های بالا

  ایوان های بالا

  استفاده از سقف و ایجاد فضایی دلنشین .
 • بادگیر بزرگ

  بادگیر بزرگ

  شکستن فرم بادگیر و دادن کاربری اندرومی به آن .
 • خزینه

  خزینه

  وجود خزینه شخصی و همچنین لوله کشی در خانه.
 • تاریخی کهن

  تاریخی کهن

  تغیرات بسیار مهم در تاریخ گنجینه از حضور روس ها و انگلیس ها تا رستاخیز گنجینه
 • ارسی اصلی

  ارسی اصلی

  بزرگترین ارسی دنیا که نماد از قدرت زمانه خود است.